contact werk kijk wat wie
werk icon
werk
contact
wie
kijk
wat

werk

een impressie

Architectuur Film Festival Rotterdam, 2011
Opdracht: Ondersteuning van de directeur AFFR

Support: updaten filmarchieven en filmadministratie / opzetten bezoekersonderzoek / onderhouden contacten //

Bedrijfsvoering 2013, Erasmus Universiteit, 2011
Opdracht: Ondersteuning van het hoofd Programmabureau Bedrijfsvoering 2013

Support: maken projectplan voor opzetten ondersteuning programmabureau BV2013 / inventariseren ondersteuningsbehoefte programmamanagers / voorbereiden presentaties / onderhouden website / faciliteren nieuwe werkplekken / samenstellen handboek ondersteuning programmabureau / algemene secretariële taken //

Ufork, 2011
Opdracht: Ondersteuning Ufork bij de invoering van een nieuwe huisstijl bij één van haar opdrachtgevers

Support: omzetten van grafisch ontwerp naar Word documenten en Powerpoint formaten / schrijven van Engelstalig huisstijl handboek / trainen van toekomstige gebruikers van de huisstijl

Heineken International, 2009 / 2010 / 2011
Opdracht: Ondersteunen van de Manager Organisation Development bij de ontwikkeling en invoering van verandermanagement voor Heineken wereldwijd

Support: sparring partner / meedenken over- en voorbereiden van concepten, presentaties, filmpjes en workshops / opzetten en uitvoeren van interviews en (web-based) onderzoeken/ maken van voorstel voor interne website over veranderen/ samenstellen toolkit verandermanagement / ontwikkelen van oefeningen voor een ééndaagse workshop verandermanagement / organiseren bijeenkomsten / faciliteren diverse workshops //

Bureau MDM, 2010 / 2011
Opdracht: Ondersteunen van de eigenaar bij het herzien van de acquisitiestrategie

Support: inrichten van de processtappen voor herziening strategie / begeleiden van het proces / sparring partner / analyseren van data / onderzoeken literatuur / voorstellen doen voor toekomstige acquisitie / inzetten eigen netwerk voor kennisuitwisseling / opzetten werksessie verkoop ism externe consultant en communicatieadviseur / uitwerken werksessie //

Heineken Supply Chain, 2010
Opdracht: Faciliteren van een ééndaags evenement voor Group Purchasing in het kader van een reorganisatie

Support: begeleiden van groepen bij een buitenspel dat inzicht geeft in goede samenwerking, werkafspraken maken en actief luisteren / evalueren en terugkoppelen spel naar werksituatie //

Drexler Guinand Jauslin Architects, 2009
Opdracht: Ondersteuning bij de PR van Simpledoubledeux, een slim bed dat tijdens de Dutch Designweek 2009 in Nederland werd gepresenteerd

Support: schrijven van persbericht en productbeschrijving in Nederlands en Engels / voorbereiden mailing //