contact werk kijk wat wie
werk icon
werk
contact
wie
kijk
wat

werk

een impressie

Quooker BV, 2014
Opdracht: Ondersteunen van Art Director

Support: planning van de grafische ontwerpstudio / werkvoorbereiding ontwerpstudio / up to date houden inhoud handleidingen en website / ontwikkelen en testen van een servicehandleiding / redigeren teksten //

Bedrijfsvoering 2013 – Implementatie Studenten Informatiesysteem, 2013
Opdracht: Tijdelijk vervangen projectmedewerker

Support: ondersteunen van de verandermanager / lid van het veranderteam / schrijven en uitvoeren van een opleidingsplan / schrijven en uitvoeren van een go-live ondersteuningsplan / communicatie activiteiten / projectplanning //

Erasmus Housing department, 2012-2013
Opdracht: Tijdelijk vervangen van de housing coordinator international students

Support: onderhouden contact met woningcorporatie / opstellen prognoses aantallen short stay studenten ism faculteiten / uitvoeren tevredenheidsonderzoek / bijhouden en verbeteren teksten website //

TEDxBinnenhof, 2012
Opdracht: Ondersteuning bij organiseren van eerste TEDxBinnenhof

Support: ondersteuning werving en selectie sprekers / organiseren en inhoudelijk voorbereiden zittingen Programma Commissie en audities sprekers / ondersteunen sprekers bij alle voorbereidingen voor TEDxBinnenhof / organiseren repetities //

Architectuur Film Festival Rotterdam, 2011
Opdracht: Ondersteuning van de directeur AFFR

Support: updaten filmarchieven en filmadministratie / opzetten bezoekersonderzoek / onderhouden contacten //

Bedrijfsvoering 2013, Erasmus Universiteit, 2011
Opdracht: Ondersteuning van het hoofd Programmabureau Bedrijfsvoering 2013

Support: maken projectplan voor opzetten ondersteuning programmabureau BV2013 / inventariseren ondersteuningsbehoefte programmamanagers / voorbereiden presentaties / onderhouden website / faciliteren nieuwe werkplekken / samenstellen handboek ondersteuning programmabureau / algemene secretariële taken //

Heineken International, 2009 / 2010 / 2011
Opdracht: Ondersteunen van de Manager Organisation Development bij de ontwikkeling en invoering van verandermanagement voor Heineken wereldwijd

Support: sparring partner / meedenken over- en voorbereiden van concepten, presentaties, filmpjes en workshops / opzetten en uitvoeren van interviews en (web-based) onderzoeken/ maken van voorstel voor interne website over veranderen/ samenstellen toolkit verandermanagement / ontwikkelen van oefeningen voor een ééndaagse workshop verandermanagement / organiseren bijeenkomsten / faciliteren diverse workshops //

Drexler Guinand Jauslin Architects, 2009
Opdracht: Ondersteuning bij de PR van Simpledoubledeux, een slim bed dat tijdens de Dutch Designweek 2009 in Nederland werd gepresenteerd

Support: schrijven van persbericht en productbeschrijving in Nederlands en Engels / voorbereiden mailing //